Bilgi Deryası Eğitim Kurumları

Vizyonumuz

Ülkemizin geleceği olan neslin sağlıklı, huzurlu, ayakları üzerinde sağlam durabilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

Eğitim Anlayışımız

Katılımcı bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi öğrenme sürecinin paydaşı yaptığımız yöntem ve uygulamalar geliştiriyoruz. Öğrencinin denemesine, yanılmasına ve yeniden doğrusunu yaparak öğrenmesine fırsat sunuyoruz.

Misyonumuz

Düşünme, anlama, problem çözme yeterliliğine sahip, bu bilgi çağında doğru bilgiye erişim sağlamayı bilen, ulusal kültür ve birliğine sahip çıkan, sanatsal yeterliliğe sahip bireylere, sağlıklı ortam sağlamak.